Játékszabályzat

2024. tavaszi Állásbörze nyereményjáték leírás 

 

A nyereményjáték az Óbudai Egyetem Állásbörzéhez kapcsolódik.  Az ÓE Állásbörze szervezője, az Óbudai Egyetem Nonprofit Kft.  (1034 Budapest, Bécsi út 96. B. ép.) 

 

A nyereményjátékban való részvétel feltételei: 

 • Regisztráció a https://allasborze.uni-obuda.hu/register oldalon vagy a meglévő profil frissítése, amelynek keretein belül a résztvevők megadják adataikat 

 • Önéletrajz feltöltése vagy frissítése 

 • Önéletrajz elküldése legalább 5 kiállítónak a 2024. tavaszi Óbudai Egyetem Állásbörze adott napján 

 • ÓE Shop standjánál az egyedileg generált QR kód beolvasását követően szerencsekerék pörgetése 

 

(ha valaki mind a három nap szeretne esélyes lenni, akkor mind a három nap szükséges megfelelnie a feltételeknek) 

 

A nyereményjáték ideje: 

Budapesti helyszín:  

2024 március 1., 12:00 - 2024. március 6., 16:00 

Székesfehérvár: 

2024. március 1., 12:00 - 2024. március 12., 16:00 

 

Részvétel feltételei: 

Az ÓE Állásbörze nyereményjátékban részt vehetnek azok a személyek, akik regisztráltak a https://allasborze.uni-obuda.hu/register oldalon és teljesítették a feltételeket, amelyek a https://allasborze.uni-obuda.hu/prize-gameoldalon találhatók. A nyereményjátékban az Óbudai Egyetem Állásbörze szervezőin kívül mindenki részt vehet, függetlenül attól, hogy a résztvevő hallgató, tanár, egyetemi alkalmazott, vagy külsős személy. 

 

Személyes adatok kezelése: 

A Játékra történő jelentkezés (regisztráció az allasborze.uni-obuda.hu oldalon) automatikusan a jelen játékszabályzat és a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések tudomásulvételét és teljes körű elfogadását jelenti, melyről a Résztvevő a jelentkezés során nyilatkozik. A jelentkezés során megadott adatokat az Adatvédelmi Nyilatkozatunknak megfelelően kezeljük. 

 

Fődíjak (személyenként maximum 1 db): 

 • 1 db iPhone 15 típusú mobiltelefon 
 • 1 db SONY Noise Cancelling fülhallgató 
 • 1 db JBL Charge 5 bluetooth hangszóró 

 

Garantált nyeremények (személyenként maximum 1 db/helyszín): 

 • Burger King Whopper menü kupon 
 • Paks2 ajándékcsomag 
 • Accenture ajándékcsomag 
 • ÓE póló kereknyakú  
 • ÓE toll és mechanikus ceruza 
 • 20%-os ÓE shop kedvezmény 
 • ÓE Planner 
 • ÓE jegyzetfüzet 
 • EFOTT jegy 

 

Sorsolás, nyeremények átvétele: 

Helyszíni garantált nyeremény sorsolás: ÓE Shop standban szerencsekerék megpörgetése egyedileg generált QR kód beolvasásával. 

A garantált, helyszínen kisorsolt nyereményt a Nyertes a helyszínen veheti át. 

 

Fődíj sorsolás: A sorsolás online módon, sorsolást segítő szoftver segítségével valósul meg a 2024. tavaszi Állásbörze megvalósítása után, 2024. március 18-án online, az Óbudai Egyetem Állásbörze Facebook oldalán. 

A fődíj sorsolás során a Szervező felveszi a kapcsolatot a nyertes Résztvevővel az allasborze.uni-obuda.hu oldalon történő regisztráció során használt email címen keresztül. Email értesítést követően a nyertesnek 15 munkanap áll rendelkezésére, hogy nyereményéért telefonon vagy e-mail útján jelentkezzen. Amennyiben a nyertes 15 munkanapon belül nem jelentkezik, vagy a nyeremény átvételére 45 munkanapon belül nem kerül sor, úgy a nyeremény elévül.   

A nyereményt személyesen az Óbudai Egyetem Nonprofit Kft. irodájában (1034 Budapest, Bécsi út 122., 3. emelet) lehet átvenni vagy futárszolgálattal juttatjuk el az előzetesen egyeztetett, kívánt szállítási címre. A tárgynyeremények készpénzre nem válthatóak!  

 

Kizárás: 

A játékban nem vehetnek részt az Óbudai Egyetem Nonprofit Kft. dolgozói és azok közeli hozzátartozói. A felajánlásban résztvevő cég dolgozói és azok közeli hozzátartozói.

 

------------------------------------------------

 

Spring 2024 Job Fair Prize Game Description 

The prize game is associated with the Job Fair of Óbuda University. The organizer of the ÓU Job Fair is Óbuda University Nonprofit Ltd. (Budapest, 1034, Bécsi út 96. Building B). 

Conditions for participation in the prize game: 

 • Registration on the website https://allasborze.uni-obuda.hu/register or updating an existing profile, within which participants provide their information 

 • Uploading or updating a resume 

 • Sending a resume to at least 5 exhibitors on the day of the Óbuda University Job Fair in spring 2024 

 • Spinning the wheel of fortune at the ÓU Shop stand after scanning the individually generated QR code.  

(if someone wants to be eligible for all three days, they must meet the conditions for all three days) 

Duration of the prize game: 

Budapest venue: 

March 1, 2024, 12:00 - March 6, 2024, 16:00  

Székesfehérvár: 

March 1, 2024, 12:00 - March 12, 2024, 16:00  

Conditions for participation: 

Individuals who have registered on the website https://allasborze.uni-obuda.hu/register and have fulfilled the conditions listed on the website https://allasborze.uni-obuda.hu/prize-game can participate in the ÓU Job Fair prize game. Besides the organizers of the Óbuda University Job Fair, anyone can participate in the prize game, regardless of whether the participant is a student, teacher, university employee, or external person. 

Handling of personal data: 

Registration for the game (registration on the allasborze.uni-obuda.hu website) automatically implies acknowledgment and full acceptance of these rules and the relevant data protection provisions, which the Participant declares during registration. The data provided during registration will be handled in accordance with our Privacy Policy. 

 

Main prizes (maximum 1 per person): 

 • 1 iPhone 15 mobile phone  

 • 1 SONY Noise Cancelling headphones  

 • 1 JBL Charge 5 Bluetooth speaker  

Guaranteed prizes (maximum 1 per person/location): 

 • Burger King Whopper menu coupon  

 • Paks2 gift package  

 • Accenture gift package  

 • ÓU round neck T-shirt  

 • ÓU pen and mechanical pencil  

 • 20% discount at ÓU Shop  

 • ÓU Planner  

 • ÓU notebook  

 • EFOTT ticket 

Draw, prize collection: 

On-site guaranteed prize draw: Spinning the wheel of fortune at the ÓU Shop stand by scanning an individually generated QR code. The winner can collect the guaranteed prize on-site. 

Main prize draw: The draw will be conducted online using software assistance after the implementation of the 2024 spring Job Fair, on March 18, 2024, online, on the Óbuda University Job Fair Facebook page.  

During the main prize draw, the Organizer will contact the winning Participant via the email address used during registration on the allasborze.uni-obuda.hu website. Following the email notification, the winner will have 15 working days to claim their prize by phone or email. If the winner does not claim within 15 working days or if the prize is not collected within 45 working days, the prize will expire. 

The prize can be collected in person at the office of Óbuda University Nonprofit Ltd. (Budapest, 1034, Bécsi út 122., 3rd floor), or it can be delivered by courier to the prearranged desired shipping address. The tangible prizes cannot be exchanged for cash! 

Exclusion: 

Employees of Óbuda University Nonprofit Ltd. and their close relatives cannot participate in the game. Also excluded are employees of companies participating in the offer and their close relatives.