Adatvédelmi nyilatkozat

Az Óbudai Egyetem Állásbörze (a továbbiakban: Rendezvény) szervezője, nevezetesen az Óbudai Egyetem Nonprofit Kft. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b., cégjegyzékszám: 01-09-913230, továbbiakban Nonprofit Kft.) –Szervező - garantálja, hogy a velük kapcsolatba kerülő álláskeresők, a rendezvényükön megjelenő látogatók, kiállítók és honlapjaikat használó felhasználók, nyereményjátékukban résztvevő játékosok (a továbbiakban: Felhasználó, illetve Felhasználók) személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezelik, különös tekintettel az alábbiakra:

 • a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,
 • a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (infotv.).
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

 

Az allasborze.uni-obuda.hu által végzett adatkezelések

1. Regisztráció cégekre vonatkozóan

A kezelt adatok köre

 • E-mail

 • Vezetéknév

 • Keresztnév

 • Mobiltelefon szám

 • Cég/Intézmény neve

 • Aláírásra jogosult neve

 • Aláírásra jogosult pozíciója

 • Székhely

 • Adószám

 • Pénzforgalmi szolgáltató

 • Pénzforgalmi jelzőszám

 • Kapcsolattartó neve (cégek és állásajánlatok esetén különbözhet)

 • Kapcsolattartó e-mail címe (cégek és állásajánlatok esetén különbözhet)

 • Kapcsolattartó telefonszáma (cégek és állásajánlatok esetén különbözhet)

Az adatkezelés célja

A regisztrált kiállító partner egyértelmű beazonosítása, kapcsolatfelvétel lehetősége.

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció megerősítése nélkül 180 napig.

A regisztráció megerősítése után visszavonásig, azaz addig, amíg a Felhasználó a profilját nem törli, vagy annak törlését nem kéri.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása

Adatkezelő

Óbudai Egyetem Nonprofit Kft.

1034 Budapest, Bécsi út 96/b

Adatfeldolgozók

-

2. Részvétel a nyereményjátékon

A kezelt adatok köre

 • E-mail cím

 • Vezetéknév

 • Keresztnév

 • Születési idő

 • Nem

 • Mobiltelefonszám

 • Álláskeresési terület

 • Nyelvtudás

 • Karrierlehetőségek

 • Tanulmányok

Az adatkezelés célja

A regisztrált Felhasználó egyértelmű azonosítása nyereményjátékban való részvételhez. 

Álláskeresésének és karrierépítésének támogatása, számára állás- és szakmai gyakorlati lehetőségekre

való jelentkezés biztosítása, preferenciáinak megfelelő állásajánlatok és továbbképzési

lehetőségek küldése, valamint elhelyezkedését, karrierépítését támogató programok

és rendezvények ajánlása a Felhasználó által megadott elérhetőségeken keresztül

EDM formájában. A regisztrációt követően a Felhasználó bármely Rendezvényre jelentkezhet

és igénybe veheti annak szolgáltatásait.

Az adatkezelés időtartama

A megadott adatokat visszavonásig tároljuk, azaz addig, amíg a Felhasználó adatai törlését nem kéri.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása

Adatkezelő

Óbudai Egyetem Nonprofit Kft.

1034 Budapest, Bécsi út 96/b

Adatfeldolgozók

-

 

Általános adatkezelési elvek

Az https://oenonprofit.hu és https://allasborze.uni-obuda.hu oldalon az online regisztrációs lapon megadott, illetve a Rendezvény előtti promóciós tevékenységek során papír alapú regisztrációs lapon eljuttatott adatokat kizárólag az Óbudai Egyetem Nonprofit Kft. kezeli adatkezelőként.

A Felhasználók általi adatszolgáltatás online és helyszíni regisztrációs lapon történt jelentkezés esetében is önkéntes, az adatkezelés céljának ismeretében történik.

Szervezők kötelezik magukat arra, hogy a rendelkezésükre bocsátott adatokat kizárólag a Felhasználók által választott szolgáltatás céljából, a Felhasználók hozzájárulásának megfelelően használják.

A megadott személyes és egyéb adatok, valamint az igényelt szolgáltatások bármikor módosíthatók, külön-külön és egyben is törölhetők, a kért szolgáltatások visszamondhatók.

Szervezők mindent megtesznek annak érdekében, hogy adatbázisuk, annak használata technikailag is biztonságos legyen, illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá Felhasználóik személyes adataihoz, ne tudják azokat megváltoztatni vagy törölni. Szervezők vállalják, hogy az új, a Felhasználók általi adatkezelés céljának megfelelő, azaz elhelyezkedésüket és karrierépítésüket szolgáló tevékenységük, szolgáltatásuk bemutatása érdekében legfeljebb egy tájékoztató levelet küldenek a Felhasználók számára, akiknek felajánlják a lehetőséget az új szolgáltatás igénybevételére.

Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy Felhasználóiktól, ügyfeleitől és látogatóitól gyűjtött személyes adatnak nem minősülő statisztikai adatokat az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően nyilvánosságra hozzák. Szervezők kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az általuk nyilvánosságra hozott adatok ne legyenek alkalmasak az adatot szolgáltató Felhasználók azonosítására.

Szervezők a https://oenonprofit.hu és https://allasborze.uni-obuda.hu rendszert használó partnereikkel kötött szerződései, együttműködési megállapodásai nagy hangsúlyt fektetnek az adatvédelmi jogszabályok mindkét fél általi maradéktalan betartására. Szervezők partnerei és ügyfelei kötelezettséget vállaltak a https://oenonprofit.hu és https://allasborze.uni-obuda.hu honlapokon keresztül elérhető, illetve a portál segítségével jelentkezők adatainak jogszabályszerű kezelésére.

Szervezők fenntartják maguknak a jogot, és egyben kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen adatvédelmi szabályzat tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsák.

Minden egyes, a Szervezők által kezelt adatra érvényes a jelen adatvédelmi szabályzat.

 

“Cookie”-k és “web beacon”-ök elhelyezése, célja

A https://oenonprofit.hu és https://allasborze.uni-obuda.hu weboldal egyes részeinek használatakor a Szervezők kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepítenek a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen Szervezőkhöz került adatokat a Szervezők nem kapcsolják az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

 • beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a Szervezők cookie-t kívánnak elhelyezni a számítógépén,

 • a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezheti, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.

A fenti célokból a hvgallasborze.hu weboldalba harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt “clickstream data”- nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését – a cookie-kkal ellentétben – letiltsa böngészőjében. További információ a web beacon-ökkel kapcsolatban: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon

A  https://oenonprofit.hu és https://allasborze.uni-obuda.hu oldalra Médiapartner-hivatkozáson keresztül érkező és regisztráló felhasználók egyedi azonosításra kerülnek a Médiapartnerrel kötött megállapodás ellenőrizhetősége érdekében. Az azonosítás során az alábbi adatok kerülnek rögzítésre:

 • e-mail cím

 • Médiapartner weboldalának URL-je, amiről átnavigált

 • Mérőkódos URL, amire kattintva érkezett az oldalra

Szervezők kötelezik magukat arra, hogy az így tárolt adatokat kizárólag statisztikai célokra és a Médiapartnerekkel kötött megállapodások ellenőrzésére használja fel, a Felhasználó azonosítására nem.

 

A Felhasználók jogai, lehetőségei

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni Szervezők által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Felhasználási Feltételekben meghatározott módon.

Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján, illetve a https://oenonprofit.hu és https://allasborze.uni-obuda.hu/ weboldalon keresztül, felhasználói profiljába történő bejelentkezés után.

A Felhasználó bármikor jogosult az adatainak módosítást, kijavítását kérni és azok közvetlen továbbítását kérni az általa megjelölt másik szolgáltatóhoz. Ezt az igényét e-mail-ben jelezheti. A Szervezőknek max. 1 hónap áll rendelkezésre a kérés teljesítéséhez. A Felhasználó az adatok azonnali törlését is kérheti, amennyiben azok megőrzésre nincsen jogszabályi kötelezettség.

Szervezők a Felhasználó kérésére tájékoztatást adnak a rá vonatkozó, általuk kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szervezők a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adják meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Telefon: +3670-340-9349

E-mail: hello@oenonprofit.hu

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Szervezőkhöz fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Szervezők a Felhasználó kérésére, a felhasználó azonosítását követően a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül módosítják, illetve törlik az adatokat. Utóbbi esetben az adatok nem lesznek újra helyreállíthatók.

A Felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, Szervezők jogosultak a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Szervezők ilyen esetben minden tőlük telhető segítséget megadnak az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

Kiállítói adatok

A kiállítói listában és az egyes kiállítói oldalakon feltüntetett elérhetőségek a jelentkezőkkel folyó kommunikációt szolgálják, kizárólag karrier célú megkeresésre használhatóak. Üzleti ajánlat és megkeresés céljából az elérhetőségek használata szigorúan tilos. A kiállítói adatok nem karrier célú, azaz állásokra, szakmai gyakorlati helyekre vagy továbbképzési lehetőségekre való jelentkezésre, illetve ezekkel összefüggő információkérésre való használat esetén Szervezők jogosultak a jogszerűtlenül eljáróval szembeni kártérítés érvényesítésére.

 

Mozgó- és állóképek készítése, illetve azoknak a felhasználása

Felhívjuk tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy a Rendezvényeken mozgó- és állóképfelvételek készülnek. A Rendezvények helyszínére kilátogató Felhasználóink a Rendezvényekre való belépéssel hozzájárulnak ahhoz, hogy az esetlegesen róluk készült fotók nyilvánosságra kerüljenek, azokat Szervezők a Rendezvények honlapján, közösségi média felületeiken, tájékoztatóikban és hirdetéseikben, valamint a Rendezvényeket bemutató egyéb felületeken felhasználják bármilyen ellenérték nélkül.