19. állásbörze

Óbudai Egyetem

2017. február 22-23.

Hallgatóknak Kiállítóknak

Hallgatóknak

Börzénket nem csak munkát keresőknek ajánljuk, ugyanis számos cég szakmai gyakorlati helyet is ajánl. Így diákmunka helyett akár már a szakmádban elhelyezkedve is tudsz dolgozni és pénzt keresni. Az önéletrajzban pedig jól mutat, hogy frissdiplomás létedre nem pályakezdő vagy!

A személyes álláskeresés egy állásbörzén az egyik leghatékonyabban módszer, hiszen amíg egy önéletrajz csupán „vázlatos” formában nyújt rólad képet, addig a személyes találkozás és beszélgetés által sokkal jobban bizonyíthatod a cégek számára szakmai felkészültségedet. Így ha nem csak tájékozódsz, hanem jelentkezel is valamely állásra, az általad leadott önéletrajz a személyes találkozás által többlet tartalommal telik meg, amely a „nagy döntés” pillanatában mérvadó lehet!

Cégek/helyszínek

Az alábbi cégek várják állásajánlataikkal az Óbudai Egyetem hallgatóit. Ajánlás: előre nézd a számodra érdekes cégek karrier oldalait!

Óbuda Bécsi Út 96/B

 • Accenture Tanácsadó Kft.
 • Amplio Automatika Kft.
 • Avl AUTÓKUT Mérnöki Kft.
 • BKK
 • BM Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
 • Bosal Hungary Kft.
 • British Telecom
 • Dunapack Kft.
 • Elektro Profi Vállalkozási Kft.
 • ELMŰ
 • evopro Holding Zrt.
 • ExxonMobil
 • Friss Diplomás
 • Információs Hivatal
 • Innoskart IKT Klaszter: B&O Kft., Engineering Drem Kft., Mortoff Kft., Rubin Informatika Kft., Seacon Europe Kft.
 • ITware Kft.
 • KUKA Robotics Hungária Ipari Kft.
 • Loxon Solutions Zrt.
 • Magyar Honvédség
 • MÁV Zrt.
 • MAVIR
 • Morgan Stanley
 • MVM Group
 • Nokia Solutions and Networks Kft.
 • Nyomda- és Papíripari Szövetség
 • OnE Job Szolgáltató Iskolaszövetkezet
 • Opel Szentgotthárd Kft.
 • Pactera
 • Robert Bosch Kft.
 • RTC Automatika Kft.
 • Siemens Zrt.
 • Vincotech Hungária Kft.

Tavaszmező utca

 • Alpine Európai Ipari Kft.
 • Amplio Automatika Kft.
 • AUDI
 • BKK
 • BM Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
 • Bosal Hungary Kft.
 • British Telecom
 • DENSO Gyártó Magyarország Kft.
 • Ericsson
 • Friss Diplomás
 • Loxon Solutions Zrt.
 • LuK Savaria Kft.
 • Magyar Honvédség
 • Magyar Suzuki Zrt.
 • Magyar Suzuki Zrt.
 • Modine Hungária Kft.
 • NI Hungary Kft.
 • OnE Job Szolgáltató Iskolaszövetkezet
 • Plazmaszolgálat
 • Robert Bosch Kft.
 • Siemens Zrt.
 • Telenor Magyarország Zrt.
 • Vincotech Hungária Kft.
 • Zoltek Zrt.

Állásbörze Felkészítő Napok

Az Állásbörze Felkészítő Napok célja, hogy hatékony segítséget kapjanak a leendő munkavállalók az első állás megkereséséhez, kiválasztásához, megszerzéséhez.

A Felkészítő Napok előadásain meghívott tanácsadók, szakemberek segítségével a karriertervezés és az állásvadászat leghatékonyabb eszközei kerülnek bemutatásra. Hasznos információk hangzanak el a karriertervezésre való felkészülésről: az önismeretről, a jó önéletrajzról, a jelentkezésről, az interjúról, a „munka világáról”. Emellett az érdeklődők próbainterjún, grafológiai gyorselemzésen vehetnek részt.

Állásbörze Kalauz (ingyenes kiadvány)

Miért kellene nekem regisztrálni?

Felkészülés

 • Minden fontos információt megtalálsz a kiállító cégekről és az általuk kínált álláslehetőségekről.
 • Tudni fogod, hogy mely cégek mely helyszínen, milyen napokon lesznek.

Döntés

 • Állásbörze után hasznos eszköz lesz az álláskeresésben.
 • Újra átolvashatod az ajánlataikat, feltételeiket, ezáltal egyszerűbb lesz eldöntened, hogy hová add be a jelentkezésedet.

Ahhoz, hogy az Állásbörze kalauzt megkaphasd, kérlek regisztrálj az alábbi linken! A Kalauzt az Állásbörze helyszínén veheted át a regisztrációs pultoknál.

Akarom!

Kiállítóknak

A 19. Óbudai Egyetemi Állásbörze és kísérőrendezvénye, az Állásbörze Felkészítő Napok a pályakezdő szakemberek és a cégek közvetlen kapcsolatteremtését, egymásra találását szolgálják.

Az Állásbörze két napon, két helyszínen kerül megrendezésre: február 22-én 9 órától Óbudán, a Bécsi úti főépület aulájában (1034 Budapest, Bécsi út 96/b), valamint február 23-án 9 órától a Keleti Károly Gazdasági karon , a Tavaszmező u. 17. szám alatt.

Az Állásbörze nem csak az államvizsga előtt állóknak nyújt hasznos segítséget. Az alsóbb évfolyamok hallgatói is érdeklődéssel látogatják a rendezvényt, hogy megismerkedjenek a kiállító cégek által támasztott követelményekkel, együttműködési lehetőségekkel, illetve hogy még egyetemi tanulmányaik alatt szakmai gyakorlati helyeket, diplomakészítésben való közreműködési lehetőséget keressenek. Az érdeklődők cégbemutató előadásokon, próbainterjún, grafológiai gyorselemzésen is részt vehetnek.

Az Óbudai Egyetem Állásbörzéjére várjuk mindazon vállalatok jelentkezését, akiknek a profiljába illeszkedik az Óbudai Egyetem képzéseiből kikerülő munkavállalók alkalmazása.

Létszámadatok

Egyetemünkön évente több mint 2300 hallgató fejezi be tanulmányait. 2016-ben diplomát szerzettek karonkénti létszámadatai:

171
Alba Regia Műszaki Kar
601
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
509
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
581
Keleti Károly Gazdasági Kar
165
Neumann János Informatikai Kar
326
Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar

A kiállítóként résztvevő vállalatok számára a Felkészítő Napok keretében is szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy egy cégprezentáció során mutassák be tevékenységüket, ismertessék az általuk kínált lehetőségeket.

A régió vezető intézményeivel szoros együttműködésének hála, további 2000 végzős diákot várunk a környező egyetemekről, főiskolákról.

Helyszínek, szakok, szakirányok

Bécsi út

Mérnök Informatikus, Környezetmérnök, Ipari formatervező, Könnyűipari mérnök, Villamosmérnök - erős áram.

 • Mérnök informatikus

  A képzés célja mérnökinformatikusok képzése, akik képesek műszaki informatikai és információs infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások adat- és programrendszereinek tervezési, fejlesztési feladatainak ellátására, valamint azok telepítési és üzemeltetési feladatainak megoldására. Mérnöki problémamegoldással rendelkező informatikai szakemberek.

 • Környezet mérnök

  A képzés célja környezetmérnökök képzése, akik korszerű, alkalmazott természettudományos, ökológiai, műszaki, gazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkeznek. Képesek azonosítani a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket, illetve szakmai tapasztalat birtokában képesek gazdaságosan és hatékonyan irányítani a megelőző, valamint a kárelhárítási tevékenységet. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a környezeti ártalmak és károk megelőzésében, csökkentésében illetve megszüntetésében, a természeti erőforrások ésszerű felhasználására való törekvésben, hulladékszegény és energiahatékony technológiák működtetésében részt vállalni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 • Ipari formatervező

  A képzés célja ipari termék- és formatervező mérnökök képzése, akik alkalmasak ipari termékek tervezésére, gyártására és forgalmazására, elsősorban kis- és középvállalkozások keretein belül. A képzést elvégző ipari termék- és formatervező mérnökök olyan kreatívan gondolkodó műszaki szakemberek, aki elsősorban a tartós fogyasztói termékek és használati tárgyak tervezése, gyártása és forgalmazása területén tevékenykednek. Képesek műszaki, esztétikai, humán, valamint gazdasági ismereteik és készségeik birtokában a termékfejlesztés valamennyi fázisában önálló, alkotó munkára, továbbá ismerik a termékfejlesztés innovációs folyamatát, a termékfejlesztéshez szükséges tárgyi, szervezeti és emberi erőforrásokat, képesek a termék életpálya ciklusait menedzselni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 • Könnyűipari mérnök

  A képzés célja könnyűipari mérnökök képzése, akik alkalmasak az anyagokban zajló folyamatok értelmezésére, az anyagok szerkezetének és tulajdonságainak vizsgálatára és azoknak a különböző technológiák során történő megváltoztatására, az anyag-előállítás technológiai folyamatainak rendszerszemléletű irányítására és szervezésére, valamint az ezen technológiákkal előállított anyagok és eszközök tervezésére, továbbfejlesztésére, minőségének biztosítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

  Szakirányok
  • Csomagoló és papírgyártó
  • Kreatív technológiák és gyártmányok
  • Minőségirányítási- rendszerfejlesztő
  • Nyomda-média
  • Ruhaipari
 • Villamosmérnök

  Óbudán az erősáramú képzések vannak, mint például a energetikai szakemberek, motor fejlesztések, automatizálási feladatok.

  A képzés célja villamosmérnökök képzése, akik természettudományi, műszaki és informatikai, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén villamosmérnöki feladatok ellátására képesek. Ennek megfelelően az alapfokozatú villamosmérnök szakképzettség birtokában közreműködhetnek villamos és elektronikus eszközök, berendezések, összetett rendszerek és létesítmények tervezésében, ezek gyártása és üzemeltetése során bemérési, minősítési, ellenőrzési feladatokat oldhatnak meg, részt vehetnek üzembe helyezésükben, illetve villamosmérnöki ismereteket igénylő üzemeltetői, szolgáltatói, szervizmérnöki, termékmenedzseri, továbbá ezekhez kapcsolódó irányítói feladatokat láthatnak el. A képzésben résztvevők a szakon belül egy szűkebb szakmai területen (specializációban) alkotó mérnöki munkára készülnek fel.

Tavaszmező

Gépészmérnök, Villamosmérnök, Villamosmérnök – gyengeáram, Műszaki menedzser, Kereskedelem és marketing, Gazdálkodás és menedzsment.

 • Gépészmérnök

  A képzés célja gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések üzemeltetésére és fenntartására, a gépipari technológiák bevezetésére, illetőleg alkalmazására, a munka szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú feladatainak ellátására a munkaerőpiac igényeit is figyelembe véve.

  Szakirányok
  • Gépszerkesztő
  • Járműtechnológia
  • CAD/CAM CNC (gyártástervező)
 • Villamosmérnök

  Gyengeáramú képzések, mobiltelefon modul (mobil programozás, rendszer építés felügyelet), automatizálás ( műszer automatizálás, gyártás optimalizálás), orvos technika(orvos műszer tervezés, karbantartás).

  A képzés célja villamosmérnökök képzése, akik természettudományi, műszaki és informatikai, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén villamosmérnöki feladatok ellátására képesek. Ennek megfelelően az alapfokozatú villamosmérnök szakképzettség birtokában közreműködhetnek villamos és elektronikus eszközök, berendezések, összetett rendszerek és létesítmények tervezésében, ezek gyártása és üzemeltetése során bemérési, minősítési, ellenőrzési feladatokat oldhatnak meg, részt vehetnek üzembe helyezésükben, illetve villamosmérnöki ismereteket igénylő üzemeltetői, szolgáltatói, szervizmérnöki, termékmenedzseri, továbbá ezekhez kapcsolódó irányítói feladatokat láthatnak el. A képzésben résztvevők a szakon belül egy szűkebb szakmai területen (specializációban) alkotó mérnöki munkára készülnek fel.

 • Műszaki menedzser

  A képzés célja műszaki menedzserek képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodás- és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a különböző jellegű termelő és szolgáltató vállalkozások anyagi, műszaki, informatikai, pénzügyi és humán folyamatainak menedzseléséhez, képesek e folyamatokhoz kapcsolódó projektekben hatékonyan közreműködni, képesek továbbá a szervezetek működésének menedzselésére, ide értve a fejlesztési folyamatok megalapozását, megvalósítását is.

 • Kereskedelem és marketing

  A képzés célja kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel, gazdasági és üzleti ismeretekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások kereslet vezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására.

 • Gazdálkodás és menedzsment

  A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és a specializációk keretében megszerzett tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények működési folyamatainak és gazdasági kapcsolatainak megismerésére, tervezésére, elemzésére. A gyakorlati tudás és tapasztalat megszerzését követően pedig képesek a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére.

Standok

Alapfelszereltség

 • egységes cégfelirat
 • fali fogas
 • elektromos csatlakozás
 • világítás (spot lámpa)
 • WiFi

Méretek, felszereltség

 • 4 m2-es stand (1 zárható pult, 2 szék, ebéd 2 fő részére)
 • 6 m2-es stand (1 zárható pult, 4 szék, 1 körasztal, ebéd 3 fő részére)
 • 8 m2-es stand (1 zárható pult, 4 szék, 1 körasztal, ebéd 4 fő részére)
 • 10 m2-es stand (2 zárható pult, 6 szék, 1 tárgyalóasztal, ebéd 4 fő részére)
 • 12 m2-es stand (2 zárható pult, 6 szék, 1 tárgyalóasztal, ebéd 6 fő részére)
Lehetőség van egyéni méretű és kialakítású standokra is, ez ügyben kérjük, vegye fel a kapcsolatot a +36 1 666 5771-as telefonszámon vagy az fulop.anita@ka.uni-obuda.hu e-mail címen.

Foglalás

 1. A megrendelések leadásának határideje 2017. február 07.
 2. Az űrlapon lévő árak nettó értéken szerepelnek.
 3. A legkisebb lefoglalható terület 4 négyzetméter.
/ kötelező
/ kötelező
/ kötelező
/ kötelező
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
Legalább 1 területegységet ki kell választania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Legalább 1 területegységet ki kell választania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Legalább 1 területegységet ki kell választania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Legalább 1 területegységet ki kell választania

Ár:
Mennyiségi árengedmény:
Lefoglalt terület:

Kiegészítők a standokhoz

A Megállító táblán kívül minden kiegészítő esetében napidíjat számolunk fel.

TV állvány

Fali konzol TV-hez

6-os elosztó

32"-os TV

42"-os TV

55"-os TV

Plexi asztali prospektustartó (3db A4)

Megállító tábla, 100x250, kétoldalas

"TRIDA" üveg dohányzóasztal

"KLIPPAN" kétszemélyes kanapé (fehér)

"KLIPPAN" kétszemélyes kanapé (sötétszürke)

+1 Infópult, nyitott, 2db polccal

+1 Infópult, zárható, 2db polccal

Ferde üvegpolc

Álló vitrin, 4 db üvegpolccal + felső világítással

Ár:

Reklámlehetőségek

Reklámoldal - Állásbörze Kalauz

A stand bérleti díj tartalmaz 2 oldal megjelenést a Kalauzban, amely közel 2000 példányban fog mejelenni idén is.

Hátsó külső oldal

Hátsó belső oldal

Egyéb oldal

Egyéb reklámfelületek

Molinó kihelyezése

Plakátok elhelyezése a rendezvényt megelőzően

Egységestől eltérő fríz felirat

Ár: